GDPR


Zajam možete zatražiti od 0 - 24h, 7 dana u tjednu.

Odaberite iznos i rok zajma:

500,00 kn 20.000,00 kn

15 dana 180 dana

1 rata 6 rata
Pristojba

Trošak obrade

Iznos za isplatu

Ukupno
za vratiti

Iznos 1. rate

Iznos 2. rate

Iznos 3. rate

Iznos 4. rate

Iznos 5. rate

Iznos 6. rate

*Napomena: Trošak obrade naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Zatraži zajam

Zajmovi

Brza i jednostavna prijava. Isplata u roku od 15 minuta.

Cash-Expert Vam svojim profesionalnim pristupom omogućuje da jednostavno i brzo dobijete novac koji Vam je potreban za rješavanje bilo koje financijske situacije. Po odobrenju zajma, isplata će biti izvršena u roku 15 minuta.


Podaci za uplatu


IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 18-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-18-12345)

Kliknite za željeni iznos zajma:

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
500,00 kn 15 dana 100,00 kn 30,00 kn 470,00 kn 1 600,00 kn - - - - - 600,00 kn 37.974,35%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1.000,00 kn 15 dana 200,00 kn 30,00 kn 970,00 kn 1 1.200,00 kn - - - - - 1.200,00 kn 17.626,85%
1.000,00 kn 30 dana 250,00 kn 30,00 kn 970,00 kn 1 1.250,00 kn - - - - - 1.250,00 kn 2.087,84%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
1.500,00 kn 15 dana 300,00 kn 30,00 kn 1.470,00 kn 1 1.800,00 kn - - - - - 1.800,00 kn 13.711,55%
1.500,00 kn 30 dana 375,00 kn 30,00 kn 1.470,00 kn 1 1.875,00 kn - - - - - 1.875,00 kn 1.831,17%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2.000,00 kn 15 dana 400,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 1 2.400,00 kn - - - - - 2.400,00 kn 15542.21%
2.000,00 kn 30 dana 500,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 1 2.500,00 kn - - - - - 2.500,00 kn 1955.18%
2.000,00 kn 60 dana 600,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 2 1.400,00 kn 1.200,00 kn - - - - 2.600,00 kn 1042.74%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
2.500,00 kn 15 dana 500,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 1 3.000,00 kn - - - - - 3.000,00 kn 13711.56%
2.500,00 kn 30 dana 625,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 1 3.125,00 kn - - - - - 3.125,00 kn 1831.18%
2.500,00 kn 60 dana 750,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 2 1.750,00 kn 1.500,00 kn - - - - 3.250,00 kn 993.5%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
3.000,00 kn 15 dana 600,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 1 3.600,00 kn - - - - - 3.600,00 kn 12616.24%
3.000,00 kn 30 dana 750,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 1 3.750,00 kn - - - - - 3.750,00 kn 1753.02%
3.000,00 kn 60 dana 900,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 2 2.100,00 kn 1.800,00 kn - - - - 3.900,00 kn 962%
3.000,00 kn 90 dana 1.200,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 3 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn - - - 4.200,00 kn 930.75%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
3.500,00 kn 15 dana 700,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 1 4.200,00 kn - - - - - 4.200,00 kn 13711.56%
3.500,00 kn 30 dana 875,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 1 4.375,00 kn - - - - - 4.375,00 kn 1831.18%
3.500,00 kn 60 dana 1.050,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 2 2.450,00 kn 2.100,00 kn - - - - 4.550,00 kn 993.5%
3.500,00 kn 90 dana 1.400,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 3 1.870,00 kn 1.630,00 kn 1.400,00 kn - - - 4.900,00 kn 955.96%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
4.000,00 kn 30 dana 1.000,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 1 5.000,00 kn - - - - - 5.000,00 kn 1772.23%
4.000,00 kn 60 dana 1.200,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 2 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - - - 5.200,00 kn 969.78%
4.000,00 kn 90 dana 1.600,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 3 2.130,00 kn 1.870,00 kn 1.600,00 kn - - - 5.600,00 kn 935.87%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
5.000,00 kn 30 dana 1.250,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 1 6.250,00 kn - - - - - 6.250,00 kn 1692.96%
5.000,00 kn 60 dana 1.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 2 3.500,00 kn 3.000,00 kn - - - - 6.500,00 kn 937.54%
5.000,00 kn 90 dana 2.000,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 3 2.670,00 kn 2.330,00 kn 2.000,00 kn - - - 7.000,00 kn 912.53%
5.000,00 kn 120 dana 2.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 4 2.250,00 kn 2.000,00 kn 1.750,00 kn 1.500,00 kn - - 7.500,00 kn 896.85%
5.000,00 kn 150 dana 3.000,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 5 2.000,00 kn 1.800,00 kn 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn - 8.000,00 kn 887.04%
5.000,00 kn 180 dana 3.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 6 1.830,00 kn 1.670,00 kn 1.500,00 kn 1.330,00 kn 1.170,00 kn 1.000,00 kn 8.500,00 kn 879.49%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
6.000,00 kn 30 dana 1.500,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 1 7.500,00 kn - - - - - 7.500,00 kn 1753.02%
6.000,00 kn 60 dana 1.800,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 2 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - - - 7.800,00 kn 962.00%
6.000,00 kn 90 dana 2.400,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 3 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - - 8.400,00 kn 930.75%
6.000,00 kn 120 dana 3.000,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 4 2.700,00 kn 2.400,00 kn 2.100,00 kn 1.800,00 kn - - 9.000,00 kn 912.55%
6.000,00 kn 150 dana 3.600,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 5 2.400,00 kn 2.160,00 kn 1.920,00 kn 1.680,00 kn 1.440,00 kn - 9.600,00 kn 900.69%
6.000,00 kn 180 dana 4.200,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 6 2.200,00 kn 2.000,00 kn 1.800,00 kn 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn 10.200,00 kn 892.37%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
7.000,00 kn 30 dana 1.750,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 1 8.750,00 kn - - - - - 8.750,00 kn 1699.29%
7.000,00 kn 60 dana 2.100,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 2 4.900,00 kn 4.200,00 kn - - - - 9.100,00 kn 940.13%
7.000,00 kn 90 dana 2.800,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 3 3.730,00 kn 3.270,00 kn 2.800,00 kn - - - 9.800,00 kn 913.38%
7.000,00 kn 120 dana 3.500,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 4 3.150,00 kn 2.800,00 kn 2.450,00 kn 2.100,00 kn - - 10.500,00 kn 898.52%
7.000,00 kn 150 dana 4.200,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 5 2.800,00 kn 2.520,00 kn 2.240,00 kn 1.960,00 kn 1.680,00 kn - 11.200,00 kn 888.49%
7.000,00 kn 180 dana 4.900,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 6 2.570,00 kn 2.330,00 kn 2.100,00 kn 1.870,00 kn 1.630,00 kn 1.400,00 kn 11.900,00 kn 881.94%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
8.000,00 kn 30 dana 2.000,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 1 10.000,00 kn - - - - - 10.000,00 kn 1660.10%
8.000,00 kn 60 dana 2.400,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 2 5.600,00 kn 4.800,00 kn - - - - 10.400,00 kn 924.06%
8.000,00 kn 90 dana 3.200,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 3 4.270,00 kn 3.730,00 kn 3.200,00 kn - - - 11.200,00 kn 901.82%
8.000,00 kn 120 dana 4.000,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 4 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - 12.000,00 kn 888.15%
8.000,00 kn 150 dana 4.800,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 5 3.200,00 kn 2.880,00 kn 2.560,00 kn 2.240,00 kn 1.920,00 kn - 12.800,00 kn 879.47%
8.000,00 kn 180 dana 5.600,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 6 2.930,00 kn 2.670,00 kn 2.400,00 kn 2.130,00 kn 1.870,00 kn 1.600,00 kn 13.600,00 kn 872.96%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
9.000,00 kn 30 dana 2.250,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 1 11.250,00 kn - - - - - 11.250,00 kn 1630.26%
9.000,00 kn 60 dana 2.700,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 2 6.300,00 kn 5.400,00 kn - - - - 11.700,00 kn 911.76%
9.000,00 kn 90 dana 3.600,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 3 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - - 12.600,00 kn 891.85%
9.000,00 kn 120 dana 4.500,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 4 4.050,00 kn 3.600,00 kn 3.150,00 kn 2.700,00 kn - - 13.500,00 kn 880.17%
9.000,00 kn 150 dana 5.400,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 5 3.600,00 kn 3.240,00 kn 2.880,00 kn 2.520,00 kn 2.160,00 kn - 14.400,00 kn 872.52%
9.000,00 kn 180 dana 6.300,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 6 3.300,00 kn 3.000,00 kn 2.700,00 kn 2.400,00 kn 2.100,00 kn 1.800,00 kn 15.300,00 kn 867.14%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
10.000,00 kn 30 dana 2.500,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 1 12.500,00 kn - - - - - 12.500,00 kn 1715.23%
10.000,00 kn 60 dana 3.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 2 7.000,00 kn 6.000,00 kn - - - - 13.000,00 kn 946.64%
10.000,00 kn 90 dana 4.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 3 5.330,00 kn 4.670,00 kn 4.000,00 kn - - - 14.000,00 kn 918.56%
10.000,00 kn 120 dana 5.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 4 4.500,00 kn 4.000,00 kn 3.500,00 kn 3.000,00 kn - - 15.000,00 kn 902.7%
10.000,00 kn 150 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 5 4.000,00 kn 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - 16.000,00 kn 892.13%
10.000,00 kn 180 dana 7.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 6 3.670,00 kn 3.330,00 kn 3.000,00 kn 2.670,00 kn 2.330,00 kn 2.000,00 kn 17.000,00 kn 885.06%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
11.000,00 kn 30 dana 2.750,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 1 13.750,00 kn - - - - - 13.750,00 kn 1684.93%
11.000,00 kn 60 dana 3.300,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 2 7.700,00 kn 6.600,00 kn - - - - 14.300,00 kn 934.26%
11.000,00 kn 90 dana 4.400,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 3 5.870,00 kn 5.130,00 kn 4.400,00 kn - - - 15.400,00 kn 909.62%
11.000,00 kn 120 dana 5.500,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 4 4.950,00 kn 4.400,00 kn 3.850,00 kn 3.300,00 kn - - 16.500,00 kn 894.73%
11.000,00 kn 150 dana 6.600,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 5 4.400,00 kn 3.960,00 kn 3.520,00 kn 3.080,00 kn 2.640,00 kn - 17.600,00 kn 885.2%
11.000,00 kn 180 dana 7.700,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 6 4.030,00 kn 3.670,00 kn 3.300,00 kn 2.930,00 kn 2.570,00 kn 2.200,00 kn 18.700,00 kn 878.2%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
12.000,00 kn 30 dana 3.000,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 1 15.000,00 kn - - - - - 15.000,00 kn 924.05%
12.000,00 kn 60 dana 3.600,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 2 8.400,00 kn 7.200,00 kn - - - - 15.600,00 kn 1660.1%
12.000,00 kn 90 dana 4.800,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 3 6.400,00 kn 5.600,00 kn 4.800,00 kn - - - 16.800,00 kn 901.41%
12.000,00 kn 120 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 4 5.400,00 kn 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - 18.000,00 kn 888.15%
12.000,00 kn 150 dana 7.200,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 5 4.800,00 kn 4.320,00 kn 3.840,00 kn 3.360,00 kn 2.880,00 kn - 19.200,00 kn 879.47%
12.000,00 kn 180 dana 8.400,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 6 4.400,00 kn 4.000,00 kn 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn 20.400,00 kn 873.37%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
13.000,00 kn 30 dana 3.250,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 1 16.250,00 kn - - - - - 16.250,00 kn 1639.39%
13.000,00 kn 60 dana 3.900,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 2 9.100,00 kn 7.800,00 kn - - - - 16.900,00 kn 915.53%
13.000,00 kn 90 dana 5.200,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 3 6.930,00 kn 6.070,00 kn 5.200,00 kn - - - 18.200,00 kn 894.53%
13.000,00 kn 120 dana 6.500,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 4 5.850,00 kn 5.200,00 kn 4.550,00 kn 3.900,00 kn - - 19.500,00 kn 882.62%
13.000,00 kn 150 dana 7.800,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 5 5.200,00 kn 4.680,00 kn 4.160,00 kn 3.640,00 kn 3.120,00 kn - 20.800,00 kn 874.65%
13.000,00 kn 180 dana 9.100,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 6 4.770,00 kn 4.330,00 kn 3.900,00 kn 3.470,00 kn 3.030,00 kn 2.600,00 kn 22.100,00 kn 869.31%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
14.000,00 kn 30 dana 3.500,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 1 17.500,00 kn - - - - - 17.500,00 kn 1621.84%
14.000,00 kn 60 dana 4.200,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 2 9.800,00 kn 8.400,00 kn - - - - 18.200,00 kn 908.27%
14.000,00 kn 90 dana 5.600,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 3 7.470,00 kn 6.530,00 kn 5.600,00 kn - - - 19.600,00 kn 889.37%
14.000,00 kn 120 dana 7.000,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 4 6.300,00 kn 5.600,00 kn 4.900,00 kn 4.200,00 kn - - 21.000,00 kn 877.91%
14.000,00 kn 150 dana 8.400,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 5 5.600,00 kn 5.040,00 kn 4.480,00 kn 3.920,00 kn 3.360,00 kn - 22.400,00 kn 870.55%
14.000,00 kn 180 dana 9.800,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 6 5.130,00 kn 4.670,00 kn 4.200,00 kn 3.730,00 kn 3.270,00 kn 2.800,00 kn 23.800,00 kn 865.14%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
15.000,00 kn 30 dana 3.750,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 1 18.750,00 kn - - - - - 18.750,00 kn 1606.78%
15.000,00 kn 60 dana 4.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 2 10.500,00 kn 9.000,00 kn - - - - 19.500,00 kn 902.03%
15.000,00 kn 90 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 3 8.000,00 kn 7.000,00 kn 6.000,00 kn - - - 21.000,00 kn 884.28%
15.000,00 kn 120 dana 7.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 4 6.750,00 kn 6.000,00 kn 5.250,00 kn 4.500,00 kn - - 22.500,00 kn 873.85%
15.000,00 kn 150 dana 9.000,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 5 6.000,00 kn 5.400,00 kn 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - 24.000,00 kn 867.01%
15.000,00 kn 180 dana 10.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 6 5.500,00 kn 5.000,00 kn 4.500,00 kn 4.000,00 kn 3.500,00 kn 3.000,00 kn 25.500,00 kn 862.2%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
20.000,00 kn 30 dana 5.000,00 kn 200,00 kn 19.800,00 kn 1 25.000,00 kn - - - - - 25.000,00 kn 1.606,78%

*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 200,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.

CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 93 548 44 86
info@cash-expert.com
IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X


PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 18-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-18-12345)

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela:
+385 95 100 6695, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

ANALIZA I KONTROLA PODATAKA / NAPLATA

Cash Expert d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska

INFO TELEFON:
01 457 97 19
pon-pet: 08:00-19:00
sub: 09:00-13:00

info.hr@cash-expert.com
Whatsapp (091 2000 385)
Viber (091 2000 385)

Povrat zajma

NAPLATA POTRAŽIVANJA:
naplata.hr@cash-expert.com
01 457 97 19

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA POVRAT ZAJMA IZVRŠITE U UGOVORENOM ROKU.

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

Top